Các hệ thống chuyên dụng

Thi công lắp ráp các hệ thống:

  • Hệ thống băng tải.
  • Hệ thống điều hòa không khí.
  • Hệ thống khí nén.
  • Hệ thống giải nhiệt.
  • Hệ thống lọc gió.
  • Hệ thống giảm ồn, chống rung,...
  • Kiểm tra, lắp đặt, di dời các hệ thống theo yêu cầu khách hàng.

Các hệ thống chuyên dụng
Các hệ thống chuyên dụng
Các hệ thống chuyên dụng
Các hệ thống chuyên dụng
Các hệ thống chuyên dụng
Các hệ thống chuyên dụng
Các hệ thống chuyên dụng
Các hệ thống chuyên dụng
Các hệ thống chuyên dụng
Các hệ thống chuyên dụng