Điện công nghiệp

Thi công hệ thống điện công nghiệp cho nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp....

  • Thi công hệ thống hạ thế, hệ thống tiếp địa.
  • Thi công các hệ thống bảo vệ: chống tĩnh điện, bảo vệ chạm đất.
  • Tư vấn, thực hiện cân pha, bù công suất phản kháng.
  • Thiết kế, thi công hệ thống chuyển mạch tự động, hệ thống hòa đồng bộ.
  • Thiết kế, thi công hệ thống chiếu sáng hợp chuẩn.
  • Trang bị đầy đủ các thiết bị đo đạc, kiểm tra, đảm bảo đúng thông số kỹ thuật theo yêu cầu khách hàng.