Thi công hệ thống

Thi công các hệ thống:

  • Hệ thống chiếu sáng sinh hoạt, công cộng, chiếu sáng trang trí.
  • Hệ thống chiếu sáng có điều khiển.
  • Hệ thống bơm-cấp thoát nước có điều khiển, tối ưu.
  • Hệ thống phun tưới tự động.
  • Hệ thống phun nước và hệ thống điện dưới nước.

Thi công hệ thống
Thi công hệ thống
Thi công hệ thống
Thi công hệ thống
Thi công hệ thống