Tủ bù

  • Nâng cao hệ số công suất và hiệu suất sử dụng cho khách hàng.
  • Hoạt động thông minh dựa trên biểu đồ sử dụng tải đặc thù của từng khách hàng đem lại hiệu quả kinh tế tối ưu.
  • Thiết kế hợp chuẩn, tối ưu hóa cho việc kết nối và mở rộng phạm vi sử dụng về sau.
  • Tủ bù công suất từ 100KVar đến 1MVar.

Tủ bù
Tủ bù
Tủ bù
Tủ bù
Tủ bù
Tủ bù
Tủ bù
Tủ bù
Tủ bù
Tủ bù