Tủ ATS

  • Tủ chuyển nguồn tự động, đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống nhà máy, nhà xưởng.
  • Lắp ráp tủ ATS từ 800A đến 2500A hoặc theo yêu cầu khách hàng.
  • Hoạt động tự động với chương trình điều khiển thông minh.
  • Hệ thống thanh cái được mạ thiếc chống Oxy hóa và bố trí tiện lợi cho việc kết nối vào hệ thống.

Tủ ATS
Tủ ATS
Tủ ATS
Tủ ATS
Tủ ATS
Tủ ATS