Tủ điện

  • Tư vấn, thiết kế, lắp ráp, thi công lắp đặt theo yêu cầu khách hàng.
  • Hệ thống tủ điện được thiết kế hợp chuẩn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
  • Tối ưu hóa việc lắp đặt và kết nối vào hệ thống.
  • Hệ thống thanh cái được mạ thiếc, thẩm mĩ cao, chống oxy hóa.