HOÀNG PHÚ LỢI - EMA thực hiện dự án thay quạt phòng sạch tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử - Khu chế xuất Tân Thuận

Vệ sinh giàn giáo thiết bị trước khi vào phòng sạchDùng màng PE che chắn thiết bị máy móc trước khi thực hiện công việc 
Lắp giàn giáo quấn màng PE làm trong khu vực kín tránh bụi phát tán trong phòng sạch
Bắt đầu thay lọc, thay quạt phòng sạch


Các tin khác