Sứ đỡ thanh cái

Sứ đỡ thanh cái

Liên hệ

Sứ đỡ thanh cái là vật tư không thể thiếu trong tủ điện lắp thanh cái. Sứ đỡ thanh cái dùng để đỡ (kẹp) cố định thanh cái một cách chắc chắn và cách ly thanh cái với khung vỏ tủ điện, cách ly các thanh cái với nhau đảm bảo an toàn khi vận hành.

Đặt hàng
Hotline 0914387049

Tủ điện phân phối thường có dòng điện lớn từ 100A trở lên đa phần phải sử dụng thanh cái để dẫn điện từ CB tổng tới các CB nhánh. Đối với thanh cái nhỏ có thể sử dụng Sứ đỡ thanh cái tròn. Thanh cái to thường sử dụng sứ đỡ thanh cái dạng thanh, một số trường hợp sử dụng sứ đỡ thanh cái bậc thang.

Sứ đỡ thanh cái có các loại thông dụng:

 

Sứ đỡ thanh cái dạng tròn: SM25, SM30, SM35, SM40, SM51, SM76

Sứ đỡ thanh cái dạng thanh:

- Sứ thanh 3 rãnh đơn: 6D3, 8D3, 10D3

- Sứ thanh 4 rãnh đơn: 6D4, 8D4, 10D4

- Sứ thanh 3 rãnh kép: 6S3, 8S3, 10S3

- Sứ thanh 4 rãnh kép: 6S4, 8S4, 10S4

Sứ đỡ thanh cái dạng bậc thang: 4 bậc 20cm, 4 bậc 30cm, 4 bậc 40cm, 4 bậc 50cm